GDPR

Vi på Hellströms Förvaltning värnar om våra kunder, leverantörers och besökares personuppgifter. GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person.

VAD ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER TILL?

Vi samlar in uppgifter om dig som vi erhåller vid kontraktskrivning. Dessa personuppgifter lagras, enligt godkännande vid kontraktskrivningen, så länge vi har dig som hyresgäst.

Vi har endast fakturauppgifter samt kontaktuppgifter till våra leverantörer. Dessa ligger i vårt bokföringsprogram.

REGISTERUTDRAG

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser och vid behov enligt lagstadgad lagringstid. Du kan när som begära ut ett registerutdrag på vilka uppgifter vi har sparade om dig. Vi lämnar aldrig ut våra listor till tredjepart.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig på e-post: hus@hellstromsforvaltning.se