Hyresgäst

Vi gör allt för att du ska känna dig hemma i din lägenhet. Här kan du hitta svar på alla frågor kring ditt boende.

Byta bostad/uthyrning

Om du vill byta din lägenhet mot en annan kan du ansöka om lägenhetsbyte. Tillstånd lämnas av hyresvärden. För att få göra ett byte krävs beaktansvärda skäl. Det kan handla om saker som betalningsförmåga och att inga anmärkningar/störningar förekommit i det tidigare boendet.

Som hyresgäst har du också rätt att hyra ut din lägenhet och även det kräver särskilda skäl samt ett godkännande från hyresvärden. Det kan vara arbete eller studier på annan ort, eller provsamboende. Om du ska hyra ut din lägenhet kan du inte kräva överhyra, så länge du inte hyr ut möblerat. Då kan det vara rimligt att göra ett påslag på 10-15%. Viktigt att komma ihåg är att du kan bli återbetalningsskyldig om du tar ut överhyra för en omöblerad lägenhet.

Ansökan om andrahandsuthyrning ska styrkas med kopia på andrahandskontrakt, intyg från skola eller arbetsgivare, alternativt namn och personnummer på blivande sambo. Det ska du ge till oss (1) månad innan du påbörjar uthyrningen. För att du ska få hyra ut i andrahand måste hyresgästen teckna egen hemförsäkring. Det ska sändas in familjebevis, utdrag från MIN UC från samtliga i byteskedjan, samt den tilltänkta hyresgästens kontrakt och anställningsbevis med inkomstuppgifter. Inkomsten måste minst uppgå tre gånger hyran.