Hyresgäst

Vi gör allt för att du ska känna dig hemma i din lägenhet. Här kan du hitta svar på alla frågor kring ditt boende.

Vattenskador/Stopp i avlopp

Stopp i avlopp

Om du har stopp i ditt avlopp ska du anmäla det till fastighetsskötaren så fort du kan. Oftast försvinner det om du rensar det på egen hand. Du får däremot inte använda några kemiska medel som  till exempel kautstiksoda, utan måste göra det för hand eller med avloppsrensare. Vattenlås och större stopp rensas av fastighetsskötaren. Inga främmande föremål får spolas ner i avloppet.

Vattenskador

Det är inte ovanligt med vattenskador. Däremot är det viktigt att meddela oss så fort du misstänker att ett läckage uppstått. Vattenskador kan förekomma genom fukt under diskbänken, fukt i tak från vind eller lägenhet ovanför, droppande kranar samt rinnande toaletter.

Strömavbrott

Vid strömavbrott ser du först till att dina egna säkringar är hela. Se till att automatsäkringar och jordfelsbrytare står i uppfällt läge. Kontrollera huvudsäkringen som kan sitta dold bakom en liten lucka (ca 12x12cm). Se också till att du alltid har en i reserv (10 alt 16 A, liten propp). Kan Ellevio göra ett el arbete i ditt område, titta gärna in på Ellevio hemsida på avbrottskartan https://avbrottskarta.ellevio.se/  .

Du når oss lättast genom att skicka e-post till; hus@hellstromsforvaltning.se, eller ringa oss på 08-666 0107 under vår telefontid alla vardagar mellan kl 09.00 och 11.00. Vi försöker även vara tillgängliga övrig tid fram till 16.

Vid akuta problem och skador under udda tider:
Vid akuta fel vardagar och helgdagar dygnet runt:  ring 08-18 60 00 Dygnet Runt Fastighetsjour
Vid akuta fel med hissen: ring 020-41 80 00 Nacka hiss OBS ring dem endast om  någon är fast i hissen.