Hyresgäst

Vi gör allt för att du ska känna dig hemma i din lägenhet. Här kan du hitta svar på alla frågor kring ditt boende.

Hushållssopor
Hushållssopor lämnar du i därför avsedda kärl.

Grovsopor
Grovsopor ansvarar du själv för borttransport från fastigheten. Du ansvarar också för att grovsoporna förvaras (t ex i eget vinds- eller källarutrymme) tills bortforsling sker.
Grovsoporna får aldrig ställas på gården, i trapphuset, porten eller andra gemensamma utrymmen i huset, annat än när vi särskilt meddelat om hämtning – inte ens under kortare tid (se Brandsäkerhet).
Kan du inte själv åka till en sopstation går det att beställa grovsophämtning av en av stadens entreprenörer.

Läs mer på www.sorab.se var du hittar din närmaste återvinningscentral i Stockholm.